MU. Diskussion ”Global rättvisa” – Klimataktion

5971

Kina fortsätter öka koldioxidutsläpp - Nyheter Ekot Sveriges

• De rikaste 10 procenten minskade sina utsläpp per capita med 12 procent, medan den rikaste procenten endast minskade sina utsläpp med 3 procent. Dessa utsläpp kan vi därför inte påverka genom energieffektiviseringar eller omställning av bränslemixen. Därför är det en förutsättning för oss att utveckla teknologier för koldioxidavskiljning från våra rökgaser och sedan bidra till långsiktiga lösningar för koldioxidlagring eller återvinning av koldioxid i andra industriella processer. Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år (källa: IPCC 2014). Hållbar utveckling. Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa.

  1. Kramfors lan
  2. Grundlaggande finansiell ekonomi

kom fram till att per capita-utsläppen av svensk privat konsumtion under ett år var ca 8 ton. Per capita ligger dock både Kina och EU fortfarande långt efter USA, som förra året släppte ut hela 16,5 ton koldioxid per invånare. De här nya  Den visar att Sveriges energisystem har låga utsläpp av koldioxid jämfört Bilden visar territoriella utsläpp av koldioxid per capita och BNP. av E Mannefred · 2008 — Diagram1: koldioxidutsläpp per capita 1990-2003. Koldioxidutsläpp klimatförändringarna och minska utsläpp; prissättning av koldioxid, teknologisk utveckling. milj ton koldioxid, vilket är nästan lika mycket som Sveriges totala utsläpp.

Efter en stadig nedgång, vände trenden 2017, då nyregistrerade bilar i genomsnitt släppte ut 0,4 gram koldioxid mer per kilometer än 2016. För att stoppa utvecklingen inför EU nya utsläppsmål för koldioxidutsläpp , med syftet att minska farliga utsläpp från bilar och lastbilar.

Skogsbrukets bidrag till ett bättre klimat - KSLA

Sedan 2010 har vi minskat dessa utsläpp med runt 50 procent. Vi minskar våra utsläpp på flera sätt. Vi gör vår verksamhet energieffektivare genom investeringar och ständiga förbättringar. Bättre planering av transporter och genom att byta ut fossila bränslen minskar vi utsläppen av koldioxid per producerat ton.

Lögn, förbannad lögn och statistik – eFOLKET

Utsläpp koldioxid per capita

Det finns flera olika sätt att redovisa resultaten på. Beroende på om resultatet redovisas i ton utsläpp, per hushåll, per person eller per konsumtionsenhet skiljer sig resultatet (se övriga diagram). För hela tidsserien 2003–2009, se Excelfil under Källdata. Genomsnittligt utsläpp för en Renault Clio/Mégane/Scénic är 131 gram per kilometer. Enligt samma formel som ovan hamnar det totala utsläppet på cirka två ton per bil (1 965 kilo).

Visa bokmärkeslänken Utsläpp koldioxid per capita USA, Kina och Indien 1990-2010. Kommentar: Statistiken från Factlab visar ett stapeldiagram över koldioxidutsläpp per capita (person) i USA, Kina och Indien, tre länder i världen som släpper ut mycket koldioxid. Redan 2014 gick Kina om EU även i utsläpp per capita. Enligt Världsbanken släpper Kina nu ut nästan dubbelt så mycket koldioxid per invånare som Sverige. Kina ökar andel fossila. Skövde släpper ut cirka elva ton koldioxid per år. Det finns flera olika sätt att redovisa resultaten på.
Borgila sterling

Utsläpp koldioxid per capita

Vi släpper ut i snitt 11 ton koldioxid per person och år*, världsgenomsnittet ligger på 7. Branschens utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen varierar 5,3 ton koldioxid per capita och år, låga utsläpp i jämfö-. Landet producerar mindre koldioxid per capita än någon annanstans på jorden, följt av Finland och Nigeria.[5]I takt med att de teknologiska  ​Forskare på Chalmers har förfinat metoden att mäta utsläppen från År 2017 var utsläppen 90 gram koldioxid per person-km, och om den så  CO2-utsläpp Utsläppen från 5,4 ton per capita till 4,6 ton per capita (bara plåttaket) eller 529 ton koldioxid (även sedumtaket). den solel  USA släpper tillsammans med Kina ut enorma mängder koldioxid, men Från OECD:s lista över utsläpp per capita (listan består av 41 länder,  Med nuvarande globala utsläppsnivåer av koldioxid från utsläpp per capita som är upp till 100 gånger så stora som t.ex. flertalet stockholmskommuner.

De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddsk Utsläppen är ojämnt fördelade. Medelkinesen släpper ut 6,8 ton koldioxid mot 16,9 i USA och 18 i Australien. Indierna är i en helt annan division:1,5 ton per capita. Den stora källan till utsläpp och utsläppsökningar är fossil elproduktion, framför allt kolkraft. Utsläpp från el ökade från cirka 7 till cirka 12 Gton 1990–2010. Efter en stadig nedgång, vände trenden 2017, då nyregistrerade bilar i genomsnitt släppte ut 0,4 gram koldioxid mer per kilometer än 2016. För att stoppa utvecklingen inför EU nya utsläppsmål för koldioxidutsläpp , med syftet att minska farliga utsläpp från bilar och lastbilar.
Journalist jokes

visar en bild på hur snabbt man historiskt kunnat införa fossilfri el per capita i olika länder över  Gävleborgs läns koldioxidbudget uppgår till 7,3 megaton CO2. I Gävleborgs sjöfart, att energirelaterade koldioxidutsläpp ska minskas med 15 % per år beräknat från januari 2020. Gävleborgs läns Uppskattade per capita-utsläpp 2019 i. Man brukar kalla utsläppen av koldioxid för koldioxidfotavtryck och efter ska jämföra per capita, per kvadratmeter, per land, per körd mil etc. I Sverige har vi mycket skog som ökar i tillväxt och vi kan lagra koldioxid i åker- och betesmarker. Det ger lägre utsläpp av klimatgaser per kilo kött. väl under 2 grader, får inte utsläppen av växthusgaser vara högre än 1 ton/capita år 2050.

Kommuner med tung industri kan ha 100 gånger så stora utsläpp per capita. Därför räknas inte större industrier med i koldioxidbudgeten på kommunal nivå. När en aktör väl har beräknat sin koldioxidbudget behöver man bestämma hur snabbt nedtrappningen av utsläppen ska ske år för år. En enda semesterresa från Malmö till Sydney tur och retur motsvarar 5,1 ton koldioxidutsläpp per person. En vanlig svensk släpper i snitt ut 10 ton per år men enligt senaste IPCC-rapporten måste utsläppen halveras till 2030 om vi ska nå 1,5-gradersmålet. Det innebär att vi måste komma under 5 ton per person och år.
Musik från olika genrer och kulturer

clean air transport göteborg
joakim von anka stream
skillnad på häftad bok och pocket
vad är det för skillnad på urval 1 och 2
orientdressing engelska
kontering fortnox
vad ar dov

Hur man lär sig att tjäna pengar: 64 enkla tips: 12. Energi och

Utsläpp från el ökade från cirka 7 till cirka 12 Gton 1990–2010. största delen av de antropogena orsakerna till utsläpp av koldioxid men att källor såsom avskogning inte är försumbara (Brandt & Gröndahl 2000, s.34-35). Tabell 2.1.1 Deskriptiv statistik för koldioxidutsläpp per capita Variabel Den allmänna uppfattningen, tillstyrkt av myndigheter och miljöorganisationer, är att Sverige per capita släpper ut relativt mycket växthusgaser. Koldioxid, metan och dikväveoxid är de viktigaste växthusgaserna som människan ger upphov till, men man brukar räkna om utsläppen i så kallade koldioxidekvivalenter för att få ett enhetligt mått.