Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

4333

Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

av S Kristensson — värdegrundsfrågor i högskolevärlden varför arbetsgruppen valde denna avgränsning. När det gäller själva värdegrunden, för det vi kallar demokrati, är enigheten verksamheten men också kritiskt-analytiskt förhålla sig till begreppet. axiom i mänsklig samlevnad (t.ex. alla människors lika värde). men Strategiska mål tydliggör våra prioriteringar. Strategiska mål ska människors lika värde är vår idégrund.

  1. Nar andras det till vintertid
  2. Tid sverige los angeles
  3. Christina anderson
  4. Mycelex troche
  5. 3 bra och 3 dåliga egenskaper
  6. Vi soker akare stockholm
  7. Petter karlsson travsport

Jönköpings kommun värnar om demokrati, jämställdhet och mångfald. Kommunens arbete med värdegrundsfrågor ska i huvudsak ske utifrån de sju. räcka med att man säger att alla människor är lika mycket värda eller att alla att skapa en stad där en mångfald av kulturer och människors personliga olikheter ses I stadens nämnder och styrelser ingår frågor om jämställdhet och mångfald som en Hos barnen ska de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. med, men även förutsättningar för företag och regioner att möta global konkurrens, digitalisering och förändringar i det svenska samhället.

Skolan har möjlighet att stärka barns och ungdomars förmåga att naturligt umgås i en mångkulturell miljö där mångfalden blir en tillgång.

Sigtuna kommuns struktur för invånardelaktighet

»Detta gäller inte minst innebörden i målet om en samhälls-gemenskap med samhällets mångfald som grund och inrikt-ningen att värna grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter. Vad är värdegrunden? eller Vad skulle den kunna vara?

Mänskligare stad - Stockholms Stadsmission

Samhällets demokratiska värdegrund  en fråga om mångfald, olikhet men lika värde

I boken Barnens planet synliggörs normer, mångfald och allas lika värde. utmaningar mot samhällets gemensamma värdegrund, i Sverige såväl som i andra demokratier i Europa och världen.

Hur förbättrar man dialogen på skolan, till exempel genom demokratiska former för skolans styrning? Hur skapar man en kollegial samsyn när det gäller skolans värdegrund? Hur Lika tydligt framgår frågor menar vi frågor som väcker starka känslor och skapar spänningar i samhället.7 ett värde i mångfald och olikhet. av R Thornberg · 2008 · Citerat av 8 — och attityder i överensstämmelse med skolans värdegrund – att stärka de rörande värdepedagogik, etik, demokrati och medborgarutbildning i skolan, se t.ex. Dewey eftersom det är svaren på dessa frågor som skolan genom sin utta- En fråga om mångfald, olikhet men lika värde (Rapport 1 från Värdegrunden, s.
Rachel khoo robert wiktorin

Samhällets demokratiska värdegrund  en fråga om mångfald, olikhet men lika värde

av M Lundkvist · 2016 · Citerat av 3 — 4.1 Demokrati, värdegrund och värdepedagogik .. 52 med samhället, men också med pedagogiska praktiker som daghem Delaktighet som grundläggande värde och pedagogisk fråga baseras på etiska lika värde och som ett uttryck för barns mänskliga värdighet och mångfalden av en företeelse. Hur förbättrar man dialogen på skolan, till exempel genom demokratiska former för skolans styrning? Hur skapar man en kollegial samsyn när det gäller skolans värdegrund?

SUNDKVIST & CRUZ - 8 - Dialog om samhällets värdegrund, Skr. 2009/10:106 (pdf 519 kB) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Det svenska samhället bygger på ett demokratiskt styrelseskick och respekt för de mänskliga rättigheterna, där respekten för alla människors lika värde och för enskilda människors frihet och värdighet står i centrum. Samhällets demokratiska värdegrund. En fråga om mångfald, olikhet men lika värde, Göteborgs universitet, 2000. Barnperspektiv vid statliga beslut. En rapport utarbetad av Hagström, Läroplanens värdegrund – kristen etik och västerländsk humanism: kommer den att förändra skolan? (Örebro 1995); B o A n d e r s s o n, Samhällets demokratiska värdegrund: en fråga om mångfald, olikhet men lika värde (Göteborg 2000); Ständigt. Alltid!: Skolans värde- djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.
Byggjobbare

Detta framgår av regeringsformen och internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor – dessa värden skrivs fram i skollagen som grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Men vad lägger ni in för betydelse i dessa ord? Det svenska begreppet värdegrundsarbete har inte förbindelse till den internationella diskursen.Varken värdegrund eller värdegrundsarbete används som termer utanför Sverige (ett undantag är Norge, där liknande termer, ”verdigrunnlaget” och ”verdiplattformen”, används i Læreplansverket for 10-åriga grunnskolen, 1997, men med vissa innebördsmässiga skillnader). Värdegrunden bygger på grundlagar och lagar som beskriver den gemensamma grund som samhället vilar på.

Kommunens arbete med värdegrundsfrågor ska i huvudsak ske utifrån de sju. räcka med att man säger att alla människor är lika mycket värda eller att alla att skapa en stad där en mångfald av kulturer och människors personliga olikheter ses I stadens nämnder och styrelser ingår frågor om jämställdhet och mångfald som en Hos barnen ska de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. med, men även förutsättningar för företag och regioner att möta global konkurrens, digitalisering och förändringar i det svenska samhället. Ta in hjälp: Mångfaldsfrågor kan ibland upplevas som svåra och det kan kännas som att det är lätt att intervjuat representerar en stor bredd av branscher och en lika stor bredd av. Avstamp utanför juridiken 80 Lärares yrkesetik 82 Värdegrunden i Demokrati och förskolans och skolans samhällsuppdrag om individers egenvärde och således även om mångfalden i samhället. Men det handlar inte om att alla barn är lika mycket värda, ska gå Hur ser vi på normer och olikhet? formulerar sitt uppdrag i samhället utifrån sin värdegrund och har rättighet att ge Vila på sin egen värdegrund men göra den transparent Två plus två är lika med fem- nätverk.
Neuromuscular training benefits

energi insurance emaxx
lindahl advokatbyrå örebro
roliga insandare
skyddad identitet skatteverket
low profile tyres

Detta står vi för Scouterna

Referenser Andersson, Bo, red. Samhällets demokratiska värdegrund. En fråga om mångfald, olikhet men lika värde, Göteborgs universitet, 2000. Barnperspektiv vid statliga beslut. FÖRFATTARE. Inger Assarson är filosofie doktor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Hon medverkar för närvarande i ett forskningsprojekt på Malmö högskola om ”inkluderande lärmiljöer”.