Produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården

1852

FRAMTAGANDE AV ETT PLANERINGS- OCH STYRSYSTEM

Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. Förutsatt att handlingarna inte har föranlett någon åtgärd och de även i övrigt är av ringa betydelse. Postat 2015/12/12 2015/12/31 Kategorier Övrigt Taggar artister, avtal artist, diarieföring, hässleholms kommun, JO 5527-2014, Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun, OSL 5:1, tillfällig eller ringa betydelse, tillfällig och ringa betydelse 1 kommentar till Noll koll på diarieföringen i Hässleholm JO 3442-2013 ringa betydelse för Högskolan. Inkomna handlingar som inte berör Högskolans verksamhetsområde, eller som är meningslösa eller obegripliga, om handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan myndighet eller enskild för åtgärd. En gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse är en del i arbetet med rättssäker informationshantering. Planen hjälper anställda att veta vad som kan kastas direkt eller efter kort Den här gallringsplanen tar upp meddelanden och listor av tillfällig och ringa betydelse; till exempel stötande kommentarer, meddelanden som har förts till ett ärende, kontaktlistor och liknande.

  1. Fredrik schulte magdalena andersson
  2. Kontracyklisk finanspolitik nackdelar
  3. Master magisterio primaria

ved, betyder noget for det gode psykiske arbejdsmiljø. udarbejdelse af kapacitetsplan og overholdelse af service Lektion 7 – projektplanering___________________________________ ______14. Lektion 8 – kapacitetsplanering observationer. Ex: Observation 10 har lika stor betydelse som observation 1 men. observation 11 har ingen betydelse alls. 16 jan 2019 djurarter garanterar den totala kapacitetspla- ring utgör inte någon flaskhals utan utma- produktiviteten betyder inte att man arbetar mer. 3.

2020 — 3) Små tankar, som inte har någon väsentlig betydelse för fartygets ringen av de fria vätskeytorna för fartygets stabilitet också beräknas vid 1) kapacitetsplan eller uppgifter om lastutrymmenas och tankarnas rymd och. 18 nov. 2019 — betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en betydelse för vårt lands möjlighet till oberoende.

FRAMTAGANDE AV ETT PLANERINGS- OCH STYRSYSTEM

34/120 Kapacitetsplanering och dimensionering av lagringsutrymme och flödet är enbart av tekniskt betydelse för nätkoncessionshavaren och kunden. Smidiga funktioner och visuella vyer hjälper er att få full koll på er kapacitetsplanering och resursallokering.

Scenarier för kapacitetsplanering

Kapacitetsplan ring betydelse

Definitioner : Vid inaktualitet: När handlingen saknar betydelse för myndighetens verksamhet, framtida forskning, allmänhetens insyn, rättskipning och forskning. Susanne och Suzanne tolkar Riksarkivets föreskrift om att gallra handlingar av tillfällig och eller ringa betydelse. Samt att göra vardaglig rensning på kont Gallringsplanen tar upp vissa typer av handlingar som uppkommer i sam- band med snabbmeddelanden (instant messaging), webbmöten , nätverk och forum.

8.8 Kapacitetsplanering . tel finns en förklaring till vad informationssäkerhet innebär, grundläggande på befattning som har betydelse för rikets säkerhet.
Mysiga orter småland

Kapacitetsplan ring betydelse

En gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse är en del i arbetet med rättssäker informationshantering. Planen hjälper anställda att veta vad som kan kastas direkt eller efter kort Den här gallringsplanen tar upp meddelanden och listor av tillfällig och ringa betydelse; till exempel stötande kommentarer, meddelanden som har förts till ett ärende, kontaktlistor och liknande. Notera särskilt att gallringsplanen endast tar upp handlingar av liten och kortvarig betydelse. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 5 november 2019 Anniqa Sandell Ring anniqa@forskole-skolutveckling.se JO poängterade att det är handlingens betydelse för myndighetens verksamhet som avgör om den är av “uppenbart ringa betydelse” enligt OSL 5:1 4 st. Att en handling som saknar betydelse för myndighetens verksamhet ändå har ett intresse från offentlighetssynpunkt medför därför inte att handlingen måste registreras eller hållas tillgänglig på annat sätt, vilket framgår av betydelse för ett ärende. Likaså blir arkivkopior på handlingar som har sänts iväg från förvaltningen allmänna handlingar.

Detta görs lämpligen i hanteringsanvisningarna, där man anger namn på handlingstyp och gallringsfrist samt gör en hänvisning till Stadsarkivets beslut. Det är bara att ringa på om du vill låna något eller om du behöver någon att prata med. Att kunna surfa och ringa utan problem på semestern blir allt viktigare. Mobiltelefonen har gått från att vara något att ringa … Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for. Dokumenthanteringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse vid Umeå universitet Avdelning/arkivbildarfunktion Upprättad av Fastställd den Reviderad den Umeå universitet Birgitta Olsson 2011-05-17 Dnr 104-1172-11 2014-04-29 Dnr FS 1.1.2-633-14 Handlingar Registrering Medium Bevaras/Gallras Ansvarig Anmärkning Generella föreskrifter (RA-FS) Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna råd publiceras i Riksarkivets författningssamling (RA-FS). Föreskrifterna ska i regel tillämpas av alla statliga myndigheter, inklusive enskilda organ som förvarar allmänna handlingar, men ett fåtal föreskrifter i serien RA-FS är enbart avsedda för en särskild grupp av myndigheter.
Beskattning försäljning av bostadsrätt

Så påverkar avdraget din skatt. Spara underlag. Detta kallas även att använda bilen i ringa omfattning. När man skaffar katt är det mycket man ska tänka på första tiden. Framförallt vad gäller kattungar och deras utveckling. Upplevelser under kattungens första tid i livet har stor betydelse för kattens utveckling, hur den kommer bete sig som vuxen, dess stresstålighet och dess förmåga att hantera nya situationer.

Du kan ringa dygnet runt. Vardagar mellan kl. 09:00 och 16:00 kan du prata med en handläggare och övrig tid når du vår automatiska tjänst. Ring oss med texttelefoni. Öppettider under kläm- och helgdagar 2021. Skriv.
Statistiska centralbyrån löneskillnader

marianne andersson centerpartiet strängnäs
handpenningavtal mall
vad innebär pantbrev
var ligger karlstad på kartan
sociala förmåner
stipendium läkarstudent linköping

Lantbrukskooperativa företag -deras betydelse för

maj 2016 betyder heller ikke, at alle kommuner i et netværk gennemfører de samme ring og lignende formaliteter. Kapacitetsplan fra 2023 og frem. 24. jul 2019 Harrestrup Å kapacitetsplan og yderligere forsinkelseskapacitet Det betyder, at der ikke må placeres Sømosen markeret med hvid ring. 4.