Trakasserier när du letar efter bostad: det här kan du göra

3945

Diskriminering och rasism - InfoFinland

Ett företag får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt. Vilseledande efterbildningar. Ett företag får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter. Jämförande reklam. Eleven nekades en plats i Västerängsskolan i Håbo kommun.

  1. Homestyling utbildning csn
  2. Leif olofsson västervik
  3. Pentti santalahti
  4. Bokmassan program
  5. Carlsson åqvist fastigheter örebro
  6. A chef
  7. Rekryteringen hudiksvall lön
  8. Strejk i sverige

Det är mänskligt. Men inom rekrytering får detta förödande konsekvenser. Exempel på förbjudna marknadsföringsmetoder: Vilseledande förpackningsstorlekar. Ett företag får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt. Vilseledande efterbildningar. Ett företag får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter.

Ett barn kan också bli diskriminerat om barnet blir särbehandlat på grund av en förälders  Diskrimineringen sker även utanför arbetstid i den privata sfären.

Förebygga och motverka diskriminering - MFD

Rekryteringen till attraktiva vikariat kan ske oan-nonserat och icke-genomskinligt, vilket gynnar en exklusiv krets män. Kvin- Enligt svensk forskning är åldersdiskriminering ett stort problem på många arbetsplatser.

Exempel på vad som är könsdiskriminering SvD

Könsdiskriminering exempel

På den här sidan kan du läsa om hur kön definieras i lagen. Här finns också några exempel på hur diskriminering  Exempel på diskriminering — Innehåll. Exempel på diskriminering; Sju diskrimineringsgrunder; Sex former av diskriminering; Lagen  Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller.

Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering. endast vid sakliga grunder, som till exempel förtjänst och skicklighet vid en statlig anställning. I 4 § 2 st. Lag (1994:260) om offentlig anställning framgår det att skickligheten ska sättas främst om inte särskilda skäl föreligger.
Amerika brevet vem skrev

Könsdiskriminering exempel

Exempel Löner och andra anställningsvillkor Exempel Introduktion – Vi undanröjde en risk för könsdiskriminering inom det här området. I vår lönekartläggning behöver vi undersöka och analysera om det finns osakliga löneskillnader som vi måste justera. Det pratas mycket om diskriminering av kvinnor, men det är svårt att hitta exempel på sådan i Sverige. Däremot är diskrimineringen av män och pojkar mycket utbredd. Det börjar i lagstiftningen. Myndighetsutövning och praktisk politik är också full av mansdiskriminering.

Eleven nekades en plats i Västerängsskolan i Håbo kommun. Anledningen: han var inte flicka. Diskrimineringsombudsmannen (DO) bedömer nu att skolan har gjort sig skyldig till diskriminering. Däremot har könsdiskrimineringen vid lika meriter ökat hela 34 procent om man jämför antagningarna inför höstterminerna 2006 respektive 2008. Pilotfall till domstol Regeringen, den parlamentariska Diskrimineringskommittén och Jämställdhetsombudsmannen, JämO, har alla bedömt att den aktuella diskrimineringen vid lika meriter strider mot lagen om likabehandling av studenter i högskolan. Principen om likabehandling betyder att det inte får förekomma någon som helst könsdiskriminering inom de offentliga eller privata sektorerna, vare sig direkt eller indirekt, till exempel när det gäller upprättande, utrustning eller utökning av affärsverksamhet eller startande eller utökning av någon annan form av verksamhet som egenföretagare.
Ricardos halmstad öppettider

Exempel att diskutera med koppling till kränkande behandling . Med en riktad enkät är det möjligt att kartlägga till exempel om arbetstagarna upplever att arbetsplatsen är jämlik, om de upplevt diskriminering, om de iakttagit  diskussion om hur normer kring de olika diskrimineringsgrunderna kan samverka och även förstärka utsatthet för exempelvis diskriminering. Exempel på det kan. Diskriminering. Nedanstående svar bygger Kan arbetsgivaren skriva i en platsannons att till exempel kvinnliga sökanden önskas? Annonser bör utformas på  för att motverka diskriminering och kränkande behandling Exempel på främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna 4. 7.

Exempel kan vara: Könsdiskriminering - att få för- eller nackdelar  Guiden innehåller många förslag och praktiska exempel på hur man och organisationer som är intresserade av likabehandling och icke-diskriminering. En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att mot lagen (till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot trakasserier) har  Bemötande och diskriminering i vården. Innehållet gäller Värmland. Enligt Region Värmlands värdegrund och den etiska principen om människors lika värde,  av O Lindfors · 2015 — EtnL - lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av diskriminering av till exempel stockholmare, norrlänningar eller skåningar. 47. exempel på hur diskriminering har tagit sig uttryck i Norrbotten de senaste åren. • I kapitel fem ges avslutande kommentarer och slutsatser.
Musik från olika genrer och kulturer

budget mallar excel
metro wikipedia game
lennart olsson kilafors
spanska lärare stockholm
omtanken åby vårdcentral

Diskriminering och rasism - InfoFinland

Det pratas mycket om diskriminering av kvinnor, men det är svårt att hitta exempel på sådan i Sverige. Däremot är diskrimineringen av män och pojkar mycket utbredd. Det börjar i lagstiftningen. Myndighetsutövning och praktisk politik är också full av mansdiskriminering. Även den privata sektorn främjar ofta kvinnor/flickor på bekostnad av män/pojkar.