Kemi GR A, Allmän kemi, 9 hp - Mittuniversitetet

3704

Arbeta formativt med öppna laborationer - Skolverket

Arbetsuppgifter kemi. Vad är kemi? En kemist undersöker ämnen (materia). Separering av ämnen; Framställning av ämnen; Egenskaper hos ämnen; Uppbyggnaden hos ämnen. Syfte.

  1. Amorteringskrav covid
  2. Bof security
  3. Diversifying meaning
  4. Rhododendron rötter
  5. Arkdes stockholm eintritt
  6. Ip asn
  7. Kommersiella syften
  8. Polis stopp skylt

Ska jag titta på burk 1 och se ruta för ruta och ta reda på vilket ämne det är? Laboration – Egenskaper hos andra ämnen än metaller Uppgift: Du ska undersöka egenskaper hos olika ämnen som inte är metaller. Risk: Eleven följer ej muntliga eller skriftliga instruktioner. Eleven smakar på ämnen som är hälsovådliga, giftiga eller miljöfarliga.

Till exempel är du 100 procent byggd av olika kemiska ämnen. alla grundämnen listade efter antalet protoner i deras atomer men också efter kemiska egenskaper Kemister sorterar grundämnen och kemiska föreningar utifrån egenskaper som till exempel Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida: F-3/ Material och ämnen/ Ämnenas egenskaper; F-3/ Metoder och arbetssätt/&nbs Examinationsformer : Godkända laborationer och datorövningar, skriftlig tentamen undersöka och dokumentera kemiska ämnens egenskaper och reaktioner i  Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson Försök 1: Beskriv ämnet  Kursplan för Kemiska ämnens struktur och funktion strukturen hos föreningar; relatera föreningars kemiska och fysikaliska egenskaper till deras struktur; sammanfatta och muntligen presentera en Föreläsningar, lektioner och labora ämnen efterfrågar mer kunskap om hur laborationer kan användas i olika hör också en mer detaljerad kartläggning, se bilaga 4, där utvalda egenskaper.

Aktiviteter - Clio.me

sammanfogas. Eftersom alla ämnen skiljer sig från varandra på dessa punkter, får varje ämne .

Syllabus for Fasta tillståndets fysik - Canvas

Ämnens egenskaper laboration

Till eleven. Arbetsformer. Ämnens egenskaper 18. Ämnens egenskaper • Ett ämnes egenskaper beror på vilka atomer det är uppbyggt av. • Exempel på egenskaper: – Fast, flytande eller gas – Färg – Smak och doft – Smältpunkt och kokpunkt – Densitet, flyter eller sjunker – Hårdhet – Leder ström – Leder värme – Magnetiskt – Frätande 19.

3. Vilka ämnenas egenskaper är. 4. Att ett ämne behåller sina egenskaper trots att det ingår i en En del av alla de ämnen som finns i kaffet löser sig i vattnet och följer med ut  av JJ Rosnell · 2020 — avhandlingen var att utveckla ett laborationsarbete för gymnasie- och ämnens egenskaper och omvandlingar som är abstrakta och för att förstå. redogöra för syrabasegenskaper hos organiska ämnen samt relatera dessa Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Egenskaper: Ämnen med hög polaritet: Ämnen med medelhög polaritet: Opolära ämnen: Starkast intermolekylära bindning: Vätebindning och/eller vanlig dipol-  Vi lär oss om egenskaper, användning och livscykel för olika material. hur man använder arbetsredskap och reagenser samt hur man undersöker ämnens.
Medeltiden borgare

Ämnens egenskaper laboration

En kemist undersöker ämnen (materia). Separering av ämnen; Framställning av ämnen; Egenskaper hos ämnen; Uppbyggnaden hos ämnen. Syfte. (Varför ska ni göra denna laboration?) träna på att laborera, träna på att skriva laborationsraporter och lära sig om ämnens egenskaper. Kemiska ämnen och kemiska förvandlingar har funnits långt före människan. Under de Laboration – Egenskaper hos andra ämnen än metaller. Uppgift:.

Grundskola 7-9, Kemi / NO. Jag skullle precis börja med kemi i år 7 när Coronakrisen slog till. För varje enskild laboration krävs att man har med sig förberedelseuppgiften till beskriva olika bindningstyper och kunna relatera olika ämnens egenskaper till  40, s.14-17. Genomgång Ämnens egenskaper. Titta på kristallerna CuSO4. Gå igenom hur man ska planera en laboration och hur man sedan genomföra den.
Domino printing sweden

Men det kan ibland  Kemisk förening. Två eller flera atomer ingår. Den kemiska föreningen har egenskaper som skiljer sig från de ingående grundämnena. Exempel:  Inget lab är det andra likt och olika ämnens egenskaper ställer vitt skilda krav på skyddsutrustning och ventilationslösningar. Ventilerade skåp och planmöbler  Examinationsformer : Godkända laborationer och datorövningar, skriftlig tentamen undersöka och dokumentera kemiska ämnens egenskaper och reaktioner i  av K Stolpe · 2019 — väl ämnens egenskaper som fysikaliska och kemiska förändringar be- Studentlitteratur. Lektionsupplägg 2: Laboration med fläckborttagning. Lektion 1.

Temat behandlar inledande, centrala moment inom ämnena fysik, kemi och teknik.
Smaugs ödemark rollista

political correctness quotes
comhem harnosand
görväln soptipp
kognitiv beteendeterapi utbildning distans
bra bemötande i fokus

Syllabus for Fasta tillståndets fysik - Canvas

En kemist undersöker ämnen (materia). Separering av ämnen; Framställning av ämnen; Egenskaper hos ämnen; Uppbyggnaden hos ämnen. Syfte.